jämställdhet

E-sporten på bättringsväg med långt kvar Andjela Kusmuk är alumnen som gick från JTH till Chalmers, för att helt vända om och började jobba...