feminism

Lydia Hallén och Josefin Hagvall, arrangörerna till Fem-Kom på JU. Vilka kvinnor!Feministisk kommunikation är grejen!Jag har bestämt mig för att ägna min lunch åt...

Feministiska kommunikationsbyrån besöker JU för en lunchföreläsning om sin främsta drivkraft, vikten av att kommunicera feministiskt.